Stemninger

Ønsker man at have fuld glæde af sit instrument, skal det stemmes jævnligt - mindst en gang om året. Det sikrer at klang og toneskønhed, og dermed spilleglæden, bevares.


Udsættes instrumentet for svingende temperatur og luftfugtighed, eller spilles der meget på det (skoler), kan det være nødvendigt at stemme flere gange om året.


Inden jeg blev klaverbygger hos Blüthner i 2001, tog jeg klaverstemmereksamen i 1986 hos Juhl-Sørensen, og foretager hvert år stemning af utallige klaverer og flygler hos mine kunder.


Jeg er medlem af dansk Pianostemmer & Instrumentmagerforening.


Ring på 4059 4620 for bestilling af stemning.


Priser for stemning ligger på 1.200 + moms (Ventetid kan forekomme)